1 / 12

Nieuws

Persbericht St. Romeins Schip Woerden

5 april 2017 08:28

Seizoen 2017 staat voor de deur

Stichting Romeins Schip Woerden kijkt terug op een enerverend en vooral succesvol seizoen 2016. De vrijwilligers hebben uiteraard in de wintermaanden niet stilgezeten, want elk nieuw seizoen vraagt om zorgvuldige voorbereiding. Tijd voor een terug- en vooruitblik.

Het meest opvallende wapenfeit van 2016 was de verhuizing van de startlocatie van stichting Romeins Schip Woerden (RSW). Vanaf het begin in juni 2009 maakte de stichting gebruik van de faciliteiten van Stadsmuseum Woerden en begonnen de arrangementen op de Romeinse zolder van het museum. Deze samenwerking werd eind 2015 door het Stadsmuseum beëindigd. RSW moest op zoek naar een nieuwe startlocatie en vond die in de Kleine Zaal van Concordia.

Voorzitter Henk Vlot: “Vanaf de eerste gesprekken met de Hervormde Gemeente Woerden, eigenaar van Concordia, was er vertrouwen dat samenwerking voor beide partijen goed zou kunnen uitpakken. En de bijna uitsluitend positieve reacties van onze gasten in 2016 bevestigden dat. De goede toegankelijkheid, de flexibiliteit van de ruimte en de voorzieningen in het pand werkten heel positief uit.” In de loop van het seizoen kreeg de ruimte de naam ‘Limesmuseum’ en de RSW gasten hadden steeds minder moeite de locatie te vinden. Als kers op de taart bleek het aantal gasten, en dus de omzet, na jaren van lichte daling, in 2016 weer de opgaande lijn te hebben gevonden. Vlot: “Voor het eerst sinds jaren konden wij weer meer dan 2.000 gasten verwelkomen; een stijging van ruim 25%. En de omzet steeg met 22%. Een heel mooi resultaat.”

Eerste schip terug in de haven

Medio maart is de Fiducia naar Vinkeveen gebracht. Daar wordt het scheepje op verschillende punten aangepast en een in 2016 geconstateerd lek gedicht. Ook komt er een nieuwe laag anti-aangroeimiddel op het onderwaterschip en nemen de eigen vrijwilligers het bovenwaterschip onder handen. En op vrijdag 24 maart is de Per Mare ad Laurium teruggevaren naar de vaste ligplaats in de haven. Het is de bedoeling dat het noodzakelijke groot onderhoud in de loop van 2017 extern wordt uitgevoerd.

Nieuw seizoen, nieuwe kansen

Het begint in 2017 op 8 april met het eerste groepsarrangement van dit jaar. Aansluitend komen de vrijwilligers van RSW in het Limesmuseum bij elkaar voor de inmiddels traditionele startborrel. Een vooral gezellige, maar daarnaast ook informatieve bijeenkomst waarbij de plannen en aanpassingen met elkaar worden besproken.

Het eerste Fiducia arrangement staat voor 22 april in de boeken en de Historische arrangementen met de Per Mare ad Laurium voor de losse kaartverkoop zijn vanaf 15 april weer beschikbaar. Deze worden elke zaterdagmiddag aangeboden. Geïnteresseerden kunnen daarvoor kaarten reserveren op de website www.romeinsschipwoerden.nl. Het eerste groepsarrangement van 2017 wordt al een week eerder uitgevoerd.

Wordt 2017 anders dan 2016?

Vlot: “Elk seizoen van RSW kent zo z’n eigen accenten. Voor 2017 staat er een grote aanpassing op het programma: vervanging van de dichte bankjes in de Per Mare ad Laurium.” Daarvoor in de plaats komen open bankjes die allemaal iets meer naar achter en niet op, maar tussen de spanten worden geplaatst. Daarmee wordt de constructie van het schip veel beter zichtbaar, het onderhoud eenvoudiger en de vaareigenschappen wat beter. Deze aanpassing wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het VSB Fonds Woerden en het Rabo Dichtbij Fonds.

Een seizoen zonder nieuwe uitdagingen heeft de stichting nog niet meegemaakt. In 2017 staat nauwere samenwerking met Limespartners in Zuid-Holland en Utrecht centraal en wordt actief ingezet op nieuwe doelgroepen.

Het handhaven van de gastenaantallen wordt een uitdaging, vooral omdat een ‘vaste klant’, de brugklassen van het Kalsbeek College, voor dit jaar helaas moest afzeggen. Dit i.v.m. met de viering van het 100-jarig bestaan van de school. Maar de eerste reserveringen voor groepsarrangementen zijn al weer binnen, waaronder ook dit seizoen een aantal wat afwijkende aanvragen.

Nieuwe vrijwilligers altijd welkom

Het verloop onder de vrijwilligers is beperkt. Toch kan RSW altijd nieuw bloed en enthousiaste mensen gebruiken. Bovendien is de stichting urgent op zoek naar nieuwe bestuurders. Ten eerste een bestuurslid Communicatie & PR; dit i.v.m. de recente verhuizing van ons huidige bestuurslid, die bovendien begin april gezinsuitbreiding verwacht. En er is ook plaats voor een vicevoorzitter, die op termijn de hamer van de huidige voorzitter kan overnemen. Wie meer informatie over deze functies wil inwinnen, kan een mail sturen naar bestuur@romeinsschipwoerden.nl.

Vlot: “We blijven we zoeken naar versterking van ons bestuur en vrijwilligersteam. Ik vertrouw erop dat we in oktober 2017 terug kunnen kijken op een versterkt team en opnieuw een goed seizoen.”