1 / 12

Nieuws

Nieuwe bankjes Romeins schip Woerden

26 juni 2017 17:02

Nieuwe bankjes Romeins schip enorme verbetering

Na er al de nodige tijd over te hebben gepraat, is eind 2016 een begin gemaakt met het project ‘Nieuwe bankjes in de Per Mare ad Laurium’.  Het begon met een projectbeschrijving inclusief een kostenbegroting. Vervolgens werden subsidies aangevraagd en vanaf maart 2017 is de uitvoering ter hand genomen. En op 20 juni was de klus geklaard.

De oorspronkelijke bankjes

Bij de bouw van de Per Mare ad Laurium, begonnen medio 2006, werd oorspronkelijk uitgegaan van voortstuwing m.b.t. elektromotoren. En daarvoor was veel ruimte voor accu’s nodig. De benodigde zitbanken voor 36 gasten aan boord brachten uitkomst; daar konden dan mooi die accu’s in! Dat in de eindfase van de bouw de inbouw van elektromotoren te duur bleek, veranderde niets meer aan het ontwerp van de bankjes. En de mensen van stichting Romeins Schip Woerden vonden het allang prachtig dat we zo’n mooi schip kregen, en daar hoorden die bankjes gewoon bij.

Toch elektromotoren in 2014

De wens om op termijn toch elektromotoren in te bouwen bleef bestaan. Eind 2013 werd de stichting geattendeerd op een nieuwe generatie motoren; het vervangen van de benzinemotoren werd opeens haalbaar. Mede dankzij een Europese subsidie en een belangrijke bijdrage van de provincie kon de droom worden verwezenlijkt. De benodigde accu’s konden in de twee ‘huisjes’ aan boord worden ingebouwd; ook nu waren de bankjes daarvoor niet nodig.

Waarom nu wel nieuwe bankjes?

Het onderhoud door de eigen vrijwilligers is al jaren een ‘hoofdpijndossier’ voor het bestuur; daaraan is al eerder in de pers aandacht besteed. En vooral de lak op de oorspronkelijke houten banken was erg gevoelig voor het Nederlandse weer. En er was steeds minder noodzaak om de beschikbare opslag in die banken te gebruiken, Daardoor kwam de gedachte op om de houten banken te vervangen door open banken en werd vervolgens uitgewerkt. Maar ook nu was er extern geld nodig om deze nieuwste droom te kunnen verwezenlijken. Na toezeggingen van het VSB Fonds Woerden en het Rabo Dichtbijfonds kon de uitvoering ter hand worden genomen. Het maken van de diverse onderdelen is uitbesteed, het in elkaar zetten van de bankjes en monteren daarvan in het schip is uitgevoerd door de eigen vrijwilligers van de stichting.

Wat zijn uiteindelijk de voordelen?

Bij alle besprekingen over dit project was het stichtingsbestuur uitgegaan van twee grote voordelen: minder onderhoud en aanmerkelijk beter zicht op de prachtige constructie van het schip met vlakplanken en eikenhouten spanten. Nu de klus geklaard is, komt daar nog een derde voordeel bij: door de open bankjes komen de maten van de Per Mare ad Laurium, 25x3 meter, veel beter tot hun recht.

Zelf meemaken hoe dat is?

Dat kan natuurlijk, want u kunt elke zaterdag ‘aanmonsteren’ voor het Historisch Singelarrangement door op de website www.romeinsschipwoerden.nl kaarten te reserveren. Of u kunt voor uw besloten gezelschap een groepsarrangement aanvragen voor elke dag van de week. Maar de primeur gaat naar Bodegraven. Want daar is de Per Mare ad Laurium op zaterdag 24 juni één van de attracties tijdens de feestelijke opening van de Rijnkadehaven. Deze nieuwe, fraaie afmeerlocatie in de Oude Rijn vraagt ook aandacht voor het Romeinse verleden van Bodegraven. En daar levert het schip en haar bemanning graag een bijdrage aan.