1 / 12

Nieuws

Laatste seizoen Stichting Romeins Schip Woerden?

10 april 2018 19:32

Op 9,10 en 11 april bijten de brugklassen van het Kalsbeek College de spits af van het seizoen 2018 voor de Per Mare ad Laurium. En ook voor later in het seizoen heeft de stichting al de nodige boekingen voor beide schepen mogen noteren. Een hoopvol begin voor een goed seizoen. Maar is dat het laatste?

In december 2017 kwam RSW naar buiten met de mededeling dat, mede door het gestaag teruglopen van het aantal vrijwilligers, na 2018 haar voortbestaan onzeker is. Het aantal reacties op die mededeling is achter gebleven bij de toch al niet te hooggespannen verwachtingen. Daardoor is de situatie nu, aan het begin van het seizoen 2018, niet anders dan eind 2017. Overleg met o.a. de gemeente Woerden en enige potentiële lokale geïnteresseerden heeft nog niet tot een tastbaar resultaat geleid. Toch blijft de stichting zoeken naar alternatieven en blijft ze openstaan voor suggesties.

Tegen deze achtergrond wordt het seizoen 2018 in ieder geval bijzonder. Bijvoorbeeld omdat dit het tiende seizoen is waarin de stichting haar gewilde arrangementen aan een groot publiek aanbiedt, en dus een jubileumjaar. Maar ook omdat het in 2018 precies 10 jaar geleden is dat ‘De Meern 6’ in Leidsche Rijn opgegraven werd. Deze punter heeft model gestaan voor de 11-meter lange ‘Fiducia’, waarover RSW sinds 2014 als tweede schip beschikt.

RSW zal er alles aan doen om het tegenvallende resultaat van het seizoen 2017 als incident achter zich te laten. Voor 2018 ligt de lat weer hoog, op het niveau 2016, toen een recordaantal gasten gebruik maakte van het ruime aanbod aan arrangementen. Diverse activiteiten in de Romeinenweek tijdens de meivakantie (waarover later meer) en bijzondere aandacht voor De Meern 6 kunnen een positieve bijdrage aan het resultaat leveren.

Geïnteresseerden kunnen ook dit jaar alle benodigde informatie vinden op de website van de stichting (www.romeinsschipwoerden.nl). Daar kunnen ook aanvragen voor groepsboekingen en losse kaarten voor worden ingediend.