Smokkelroute Koeneschans
Wandelen  - 17 km

Er zijn altijd grensconflicten tussen Holland en Utrecht geweest en er werd veel gesmokkeld. Zo ook langs het veenriviertje de Vlist

Naar de Smokkelroute Koeneschans

Oude Waterlinie
Wandelen  - 14 km

Het inundatiegebied van de Oude Hollandse Waterlinie kenmerkt zich vooral door het gedeelte tussen de Enkele en Dubbele Wiericke.

Naar de Oude Waterlinie Route

Rampjaar wandelroute
Wandelen  - 21 km

De Oude Hollandse Waterlinie is ontstaan in het Rampjaar 1672. Ter verdediging van Holland werden grote gebieden onder water gezet.

Naar de Rampjaar wandelroute

Twin Cities Route
Wandelen  - 7 km

Deze route verbindt de vestingsteden Schoonhoven en Nieuwpoort met elkaar. In het Rampjaar vormden deze steden de verdediging tegen de Fransen.

Naar de Twin Cities Route

Schansroute Oudewater
Wandelen - 16 km

Vanuit het vestingstadje Oudewater voert deze route door het landschap van veenweiden en rivieren als de Hollandse IJssel en de Lange Linschoten.

Naar de Schansroute

Holland-Grensroute
Wandelen  - 12 km

De Enkele Wiericke in het westen en de Dubbele Wiericke in het oosten, verbinden de IJssel en de Rijn en werden gegraven midden 14e eeuw.

Naar de Holland-Grensroute

Veldzichtpad XL
Wandelen  - 17 km

Een wandelroute door open poldergebied van het Groene Hart. In 1672 trokken de Fransen via dit gebied om door te stoten naar Den Haag.

Naar Veldzichtpad XL