Doel: het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie te vertellen door belangrijke linie-elementen zichtbaar en beleefbaar te maken samen met linie-ondernemers en –organisaties.

Looptijd: 2014-2016

Producten:

  • Linieverhalen verbonden aan belangrijke linie-elementen

  • Linie-arrangementen en routes gemarkeerd met QR-codes en digitaal en fysiek ontsloten

  • Liniewerkgroepen die zich inzetten voor Linietoerisme

Partners

  • Provincie Zuid-Holland

  • Erfgoedtafelpartners (waaronder stichting Groene Hart, Erfgoedhuis ZH en Liniebreed Ondernemen)

  • Gemeente Krimpenerwaard, Gouda en Oudewater

  • Zilvermuseum Schoonhoven

  • Vlist Onderneemt

  • Gemaal de Hooge Boezem

  • Zilverstadmanagement

Ga naar: Oude Hollandse Waterlinie