Struinen & Vorsen Wetland Route

Het vervenersdorpje Sluipwijk ligt te midden van de Reeuwijkse wetlands. Watersnip Wetland-informatiecentrum ontwikkelde deze gps-route, die een goed beeld geeft van hoe het wetlandlandschap rond Reeuwijk door de eeuwen heen verandert. Centraal staat  daarbij de invloed die de bewoners, vooral beroepsmatig, op dit proces hebben. De route kan overigens ook gefietst worden.

Je kunt op 2 manieren deze wandelroute op jouw smartphone gebruiken:

 1. Scan met je smartphone deze QR code (als je geen QR code scanner hebt kun je deze downloaden in de appstore). Zet je GPS aan en je kunt op pad!
 2. Ga op je smartphone naar www.struinenenvorsen.nl > routes > Wandelen > GPS - en knooppuntenroutes > Wetland Route. Zet je GPS aan en je kunt op pad!

 • Onderweg geeft de gps aan waar je in de route bent. De gps kan ook even uitgezet worden om batterijen te sparen.
 • Met deze knop ga je weer terug naar de route.
 • Struinpunt, een deelnemer van Struinen en Vorsen. Daar is altijd iets te beleven!
 • Vorspunt, een streekverhaal.
 • Wandelknooppunt
 • Fietsknooppunt
Struinen = rondlopen, om te zien of je er iets kunt vinden
Vorsen = onderzoek doen, nasporen
.

Wat de overige icoontjes betekenen staat in de legenda.

Aanvullende info:
Struinpunt in de buurt van de route: Loopfiets Groene Hart

Struinen & Vorsen Wetland Route

 1. De Rokende Turf
 2. Watersnip - Baggermannen
 3. 87
 4. Waterbeheerders en watermanagers
 5. Wit huisje
 6. 26
 7. Gemaal Bosmankade
 8. 76
 9. Dijkdoorbraak Lecksdijk
 10. Vogelkijkhut Lecksdijk
 11. 37
 12. Start je kompas
 13. Veenweidepolder
 14. Geriefhout
 15. 81
 16. Wetlandplanten
 17. Restaurant 't Reeuwijkse Hout
 18. Duikers
 19. 68
 20. Knotbomen en vissen
 21. Baggermannen spaarden legakkers
 22. 26
 23. 87
 24. Eindpunt De Rokende Turf

Struinen & Vorsen Wetland Route

Wetland wandeling - 9,4 km - 3 uur - 100 % verhard

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, streekverhaal
F = fietsknooppunt
W = wandelknooppunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting

Start- en eindpunt: De Rokende Turf, ’s Gravenbroekseweg 154, 2811 GK Reeuwijk; hier is parkeergelegenheid, je kunt natuurlijk overal in de route starten.

 1. S Watersnip V Baggermannen
 2. Ga RA op de ’s Gravenbroekseweg.
 3. Aan het eind LA Zoetendijk.; op de hoek met de Hortemansdijk: 
 4. W 87  -  V Waterbeheerders en watermanagers; weg vervolgen over Zoetendijk
 5. Aan de rechterzijde plas Klein Vogelenzang; halverwege:
 6. V Wit huisje.
 7. W 26  -  RA Bosmankade, V Gemaal Bosmankade.
 8. W 76  -  LA Lecksdijk, bij lantaarnpaal 4127: V Dijkdoorbraak Lecksdijk
 9. V Vogelkijkhut Lecksdijk  bij lantaarnpaal 4151
 10. Ga verder op Lecksdijk (in het seizoen is aan de weg heerlijk fruit/ sap te koop).
 11. Hoek Lecksdijk – ’s-Gravekoopsedijk, W 37, ga RD.
 12. V Start je kompas!
 13. Locatie: Lecksdijk, net voorbij haakse bocht naar westen.
 14. Blik rondom: A12, paviljoen waar je over een half uur koffie kunt drinken, plas Broekvelden-Vettenbroek, Kerk van Sluipwijk en richting Fort. Kijkrichting aangeven met uren.
 15. Loop verder tot het bankje voor V De Veenweidepolder.
 16. Een stukje verder, nog steeds aan de noordzijde van de surfplas: V Geriefhout.
 17. T-kruising met fietspad naar Bodegraven (weg vervolgen).
 18. Fietspaddenstoel bij Reeuwijkse Hout, einde pad noordkant Surfplas.
 19. W 81  -  V Wetlandplanten.
 20. S Restaurant ’t Reeuwijkse Hout.
 21. Route langs Surfplas vervolgen in zuidelijke richting.
 22. Hier kom je langs V Duikers.
 23. W 68  Volg voetpad De Steupel, ligt tussen de  plassen De Sloene en de Surfplas.
 24. Locatie: zuidoostpunt Sloene: : V Knotbomen en vissen.
 25. Voetpad De Steupel wordt Kooidijk of parallel lopend Zoetendijk.
 26. Locatie: Zoetendijk V Baggermannen spaarden legakkers.
 27. W  26  - Kruising Zoetendijk /Bosmankade, RD over Zoetendijk); hier was je eerder!
 28. W 87  -  Kruising Zoetendijk / Hortemansdijk RD.
 29. Kruising Zoetendijk / ’s Gravenbroekseweg RA.
 30. Eindpunt bij gebouw De Rokende Turf.

Dit product is mede ontwikkeld door Watersnip Natuuractiviteiten, www.watersnip.info.

Update 20 april 2020, routeteam Struinen en Vorsen

Struinen & Vorsen Wetland Route