Terug naar het overzicht
Door: B&B Bakhuis "'t Oude Klooster" 12 april 2018

Thema's


Plaatsen

B&B Bakhuis "'t Oude Klooster"

Een sticht (laan) van ongeveer 200 meter brengt u bij de monumentale boerderij genaamd; het Oude Klooster. De boerderij en het daarbij behorende bakhuis dateren uit 1800. Het bouwtype is een dwarshuisboerderij met riet gedekt en het bakhuis/zomerhuis heeft een zadeldak met tuitgevels en is met pannen gedekt.

De naam het Oude Klooster is waarschijnlijk afkomstig van een klooster dat hier eens was. Boerderij ‘het Oude Klooster’ is eigendom van de Stichting Fundatie Hillegonda Schoormond. Broer en zus Hermannus en Hillegonda Schoormond -beiden ongehuwd- legden op 20 december 1742 in hun testament vast dat na het overlijden van de langstlevende hun vermogen in een ‘eeuwigdurend’ fonds (Fundatie) moest worden ondergebracht. De twee executeurs die werden benoemd hebben tot taak het vermogen te beheren. Tot op de dag van vandaag worden de opbrengsten uitgekeerd aan katholieke armen in de stad Utrecht.

Tot begin jaren vijftig is het bakhuis in gebruik geweest als zomerhuis. In die tijd woonde het boerengezin van mei tot eind september in het Bakhuis. Het wonen in het Bakhuis was eenvoudig, waardoor de boerin meer tijd had om de mooie Goudse boerenkaas te maken.

De boerderij en het bakhuis zijn nu beide een rijksmonument.

Sinds 1903 woont de familie Vlooswijk op deze boerderij. Inmiddels al vier generaties lang met een melkvee-bedrijf. Na een tweetal restauraties zijn we in 1998 in het Bakhuis/Zomerhuis gestart met de Bed and Breakfast ‘Bakhuis het Oude Klooster’.