Terug naar het overzicht
Door: Onbekend 17 november 2018

Thema's


Plaatsen

De veenweidepolder

Veehouders hebben hun bedrijven In de veenweidepolder ten noorden van de plas.  Door een vrij nieuw poldergemaaltje wordt de waterstand in de sloten geregeld.  De veehouders hebben hier regelmatig last van grote aantallen ganzen die het gras van het weiland vreten. In het voorjaar zijn hier weidevogelwachters actief. Zij proberen in samenwerking met de agrariërs de weidevogelstand te behouden. Hier broeden nog vrij veel grutto’s tureluurs, kieviten en scholeksters. Aan de overkant van de brede sloot laten deze steltlopers zich soms heel goed zien!