Terug naar het overzicht
Door: Verteller uit het Groene Hart 17 november 2018

Allerlei bezoekers en liefhebbers van het Groene Hart hebben zo hun verhalen over de streek.

Thema's


Plaatsen

De Winterdijk

De Winterdijk is bijna twee kilometer lang en ligt in de Polder Bloemendaal ( tussen Waddinxveen en Gouda ) het is een kleine smalle lage dijk waarover enkel en alleen een wandelpad loopt Deze dijk is in de Middeleeuwen aangelegd om ervoor te zorgen dat het ontgonnen land achter de Gouwe bij hoog water niet overstroomde. De dijk liep evenwijdig aan de Gouwe.  Het gedeelte van de Winterdijk in Gouda bestaat niet meer op een klein stukje na.

Langs de Winterdijk liggen twee brede vaarten, en aan beiden zijden liggen de weilanden, waar veel vogels verblijven, zoals brandgans, grote Canadese gans, grauwe gans,  in het voorjaar zie je hier de Grutto, Tureluur, Kievit, Visdief. Het is een leuk stukje natuur, en dan te bedenken dat de winterdijk al ruim 300 jaar bestaat.

De polders rondom de Winterdijk worden bevolkt door enorme grote aantallen Amerikaanse rivierkreeften. (Brood)visser Hans van der Laan vangt in zijn fuiken dagelijks honderden exemplaren in de brede sloten langs de Winterdijk en biedt ze aan als een culinaire heerlijkheid uit het Groene Hart en als Groene Hart product.