Terug naar het overzicht
Door: Onbekend 19 november 2018

Thema's


Plaatsen

Dijkdoorbraak Lecksdijk

Boeren en dagloners werden in de  Oudejaarsnacht van 1925 overvallen door een watersnood. Ze moesten met het vee de droogmakerij uitvluchten. De dijk van de Lecksdijk was op dit punt doorgebroken. Het water kolkte uit de plas Gravenkoop (rechts) via een groot gat in de weg de droogmakerij (links) in. De ramp trok veel bekijks uit de omgeving.
In de maanden daarna voerden grondschippers veel klei aan om het gat in de dijk te dichten. Het opgevulde gat is nu nog als een bult in de weg te herkennen.