Terug naar het overzicht
Door: Pim Steenbergen 19 november 2018

In het 'Struinen-en Vorsengebied', midden in het Groene Hart zijn veel opmerkelijke zaken te vinden en waarnemingen te doen. Pim Steenbergen, documentalist van de stichting Struinen en Vorsen struint bijna dagelijks het gebied af. Opmerkelijke zaken worden door hem verhaald in woord en beeld en verder uitgediept.

Thema's


Plaatsen

Herman de Man

Herman de Man (1898-1946)

In zijn boek “De barre winter van 90” beschrijft streekschrijver Herman de Man de eigenzinnige boer Engel Erkel uit Vlist, die zoveel ruzie maakt, dat hij zichzelf tenslotte ten gronde richt. Bijzondere streekfiguren, uitzonderlijke karakters, zwervers en aansprekende persoonlijkheden zijn de rode draad in het werk van de bekendste streekschrijver, die de Lopikerwaard heeft voortgebracht. Als Joods jongetje groeide hij op in de Lopikerwaard, werd er koopman en later journalist. Hij verloor bijna zijn hele gezin tijdens de oorlog en verongelukte zelf bij een vliegramp in 1946. Aanvankelijk als dichter begonnen, produceerde hij een groot aantal streekromans. Hij duikelde zijn verhalen op bij boeren en kasteleins van de uitspanningen die hij bezocht en verhaalt van het bonte gezelschap uit zijn ontmoetingen onderweg. Hij bediende zich van streeknamen, gebeurtenissen en markante personages uit zijn tijd; verplaatste ze naar hartelust in ruimte en tijd, maar ze geven ontegenzeggelijk het streekkarakter weer. Zo was de nukkige Engel Erkel in werkelijkheid een succesvol kaasboer uit Polsbroek, wiens kaas tot in Duitsland werd geroemd.

“Er woont een heel leger bijzondere typen, mogelijk meer dan in onze grote steden. ’t Zijn rare, vergroeide daggelders, kereltjes als gelittekende knotwilgen, vreemde varensgasten op het droge, brugjengelaars met vreemde, maltentig vergroeide lichamen, gebrekkigen, leutige doordraaiers en zatlappen, grimmige nijdassen, een malende molenaar zonder molen, een apostolische anarchist, een halfbakken self-made dominee, buitenkerkse godsdwepers en een ongelooflijk stel maandagmannen, geheten Klare-met-een Klont, Nol de Beer, de Negenbuik en Japie”. (Herman de Man over een bont gezelschap Oudewaternaren.)

Bron: routeboekje Tureluren en Flierefluiten in het Groene Hart, auteur Pim Steenbergen, tekeningen Hans Ringers. Uitgever: stichting Struinen en Vorsen.
©2015 Niets van deze tekst mag geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder toestemming van de uitgever en auteur.