Terug naar het overzicht
Door: Loek Hekses 19 november 2018

Thema's


Plaatsen

Hollandse of Utrechtse ontginning?

De verkaveling van de polders toont dat het hier om twee verschillende ontginningen gaat: in de polder Nieuwkoop, links van de Molenweg, lopen de percelen van noord naar zuid, in de polder Zevenhoven, rechts van de Molenweg, is de perceelsrichting oost-west.

Het Zevenhovense Noorden, tussen Kromme Mijdrecht en Kousweg/Molenweg, was vroeger een wingewest van de Proosdij van St. Jan, behorend tot het bisdom Utrecht. Het Nieuwkoopse Noorden is altijd een Hollandse nederzetting geweest. Later ging het Zevenhovense Noorden met Zevenhoven over naar Holland.

De naam Zevenhoven geeft van oudsher de omvang aan van het ontgonnen gebied. De uitgang ‘hove’ staat voor hoeve. De oppervlakte van een hoeve besloeg, naar nu omgerekend, circa 30 hectaren. Zevenhoven is dus een zeven ‘hoeven’ grote ontginning geweest, ruim 200 hectaren.

Zevenhoven was ooit, net als Nieuwveen, een oude (ambachts)heerlijkheid: een begrensd gebied waarover een ambachtsheer bestuur en rechtspraak uitoefende en een eigen financieel beleid voerde. De ambachtsheer verwierf destijds zijn heerlijkheid door betaling van vaak forse bedragen aan de landheer, de graaf.

Auteur Loek Hekses
©2016 Niets van deze tekst mag geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder toestemming van de auteur.