Terug naar het overzicht
Door: Verteller uit het Groene Hart 26 november 2018

Allerlei bezoekers en liefhebbers van het Groene Hart hebben zo hun verhalen over de streek.

Thema's


Plaatsen

De Artiskwak

Ooit bevolkten enorme zwermen reigerachtigen de Utrechtse en Hollandse moerassen.

Een kroniekschrijver uit de 15e eeuw meldt: “Het kon er zeer levendig en vol gedruis zijn in de kruinen dier oude bomen, witte en grauwe reigers, lepelaars en quakken, al die roofzuchtige vissers der vele wateren in de omtrek, hadden er hun stakelige nesten”. 

Hij schrijft over de vele valkenjachten (“het vlieghen metten voghelen”), die Jacoba van Beieren (1401-1436) vanuit haar slot in Gouda ondernam. Vele eeuwen waren soorten als kwak en zilverreiger verdwenen uit ons land, maar inmiddels zijn ze bezig hun oude territoria te heroveren. Veelvuldig verschijnen hier in Willeskop de spierwitte gedaanten van grote en kleine zilverreiger in het riet. Ook andere reigerachtigen zoals lepelaar en purperreiger zijn regelmatige gasten. Een bijzonder geval betreft de “Artiskwak”. Deze uit de dierentuin ontsnapte vogel paarde met een wilde soortgenoot in de uiterwaarden van de Lek bij Willige Langerak en brengt er jaarlijks met succes zijn jongen groot. Kwakken zijn geheimzinnige reigerachtige vogels, die pas ’s avonds actief worden, daarom worden ze ook wel nachtreigers genoemd. Het gemakkelijke leventje in Artis had ook zo zijn voordelen en die dierentuingewoontes kon de “Artiskwak” niet van zich afleggen. Zo komt het dat deze vogel dagelijks zijn rantsoen aan vis komt ophalen bij het Natuurmuseum daar. Een bezoek ter plaatse zal u precies op de hoogte brengen van dit merkwaardige fenomeen.