Terug naar het overzicht
Door: Verteller uit het Groene Hart 26 november 2018

Allerlei bezoekers en liefhebbers van het Groene Hart hebben zo hun verhalen over de streek.

Thema's


Plaatsen

Vogelkijkhut Lecksdijk

Bestuurders van gemeente Reeuwijk verkochten in goed overleg met de bewoners het zand onder de droogmakerij.  Tussen 1965 en 1969 verlieten alle bewoners de droogmakerij. Grote zandzuigers haalden het zand omhoog. Het werd gebruikt voor de aanleg van nieuwe woonwijken in Gouda en voor de rijkswegen A12 en N11.  De droogmakerij veranderde in een zandwinningsplas met een diepte van twintig meter en soms meer. Waar eens de koeien graasden, dobberen nu watervogels. In de wintermaanden komen vogelaars en wandelaars genieten van vele duizenden watervogels uit noordelijke landen die hier overwinteren. De vogelkijkhut biedt gelegenheid om ze van dichterbij te zien.
Nieuwe streekbewoners onderhouden nu knotwilgen en fruitbomen rond de voormalige boerderijen. In het seizoen wordt een deel van de oogst  te koop aangeboden op een tafeltje langs de weg.