Terug naar het overzicht

De Goejanverwelleschans

Op 17 juni 1672 werd de Goejanverwellesluis geopend om de smalle strook land tussen de Enkele en Dubbele Wiericke onder water te zetten. Tot het verdedigen van beide IJsseldijken werden verdedigingswerken vóór de Goejanverwellesluis opgeworpen. De boeren uit de omgeving werden gedwongen dit werk uit te voeren door de bevelhebber ter plaatse, de graaf van Hoorn.

Dat was net op tijd, want begin juli vond een Franse aanval plaats vanuit Oudewater. Een detachement infanterie van 126 man wist hen echter op de vlucht te jagen. Kort daarop verlieten de Fransen Oudewater, zodat Van Hoorn die stad kon bezetten en in staat van verdediging te brengen.  Hoewel de directe bedreiging van de sluis hiermee sterk was verminderd, werd toch in opdracht van prins Willem III besloten bij de sluis in juni 1673 een nieuw verdedigingswerk aan te leggen.

Het totale werk werd aangenomen door drie aannemers te weten Jan Arienszoon uit Gouda, Jan Corneliszoon uit Ouderkerk en Cornelis Janszoon de Jong uit Gouderak. Uit de stukken blijkt dat het aangenomen werk maar gedeeltelijk is betaald, hoewel volgens ingenieur Smets, de opzichter, de werken conform bestek waren uitgevoerd.

Een vermoedelijke reden van de wanbetaling is het feit dat de stad Gouda eind januari 1674 opdracht kreeg van Prins Willem III om de fortificatiën in Goverwelle en Driebruggen te verwijderen.

Uit een brief van 11 januari 1675 van opzichter Smets blijkt namelijk dat hij van de heer Van Leeuwen, lid van Gecommitteerde Raden (nu Gedeputeerde Staten) van Holland, te horen had gekregen dat die niet in staat was geweest de betreffende werken van defensie te kunnen zien en daarom geen opdracht tot betaling kon geven. Dat is geen wonder, die waren er niet meer!

Tenslotte nam Joost Schiltman, Schout van Ouderkerk, in 1678 de verantwoordelijkheid op zich om de getroffen aannemers van Ouderkerk en Gouderak uit te betalen. Die kreeg vervolgens op 15 maart 1680 dat geld weer van de Staten van Holland vergoed. Of Jan Arienszoon uit Gouda ooit zijn geld heeft ontvangen, is onbekend.