Terug naar het overzicht
Door: Loek Hekses 20 december 2018

Thema's


Plaatsen

De Meije, zo mooi

Weet dat alles wat links staat, tot de gemeente Nieuwkoop behoort en dat de bebouwing rechts op Bodegraafs grondgebied staat. De meeste oude boerderijen staan aan de rechterkant van de weg, vroeger Meijedijk geheten. Het gebied links tussen Meijedijk en Nieuwkoopse Plassen, de vroegere Honderd Morgenpolder, maakte ooit deel uit van de zelfstandige heerlijkheid Meije (Mye). De de plaats van Meijehoeve heeft in de vroege Middeleeuwen een omheinde vesting heerlijkheid bestond tot 1795. Eeuwenlang was de Meijehoeve (nr. 42) de enige boerderij aan de westzijde van de rivier: het huis van de leenheer van de heerlijkheid. Pas in de 17de eeuw werden nog eens drie boerderijen aan de westzijde van de Meije gebouwd. Op gestaan. De burcht moest het grafelijke Holland verdedigen tegen de troepen van de Utrechtse bisschoppen.

De route langs de Meije is in één woord adembenemend. Het ene doorkijkje rechts over de Meijepolder is nog mooier dan het andere. En dat geldt al evenzeer voor het uitzicht links over de weilanden aan de andere kant van de Meije.

De grond is historisch: al rond het jaar 1000 vestigden zich hier de eerste bewoners. Op last van de bisschoppen van Utrecht werd in de vroegste Middeleeuwen aan de oostzijde van de rivier al een begin gemaakt met de ontginning van wat toen overwegend moeras was.

Bij een fraaie picknickplek, de pleisterplaats De Meij op iets minder dan een kilometer vóór het Meijepad, wordt uitleg gegeven over de historie en de waarde van de natuur en wordt iets verteld over de sociale, religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo lezen we dat de kleine Meije-gemeenschap weliswaar generaties lang tamelijk geïsoleerd heeft geleefd, maar dat het haar nooit aan voorzieningen voor de eerste levensbehoeften heeft ontbroken: slagers en bakkers waren hier altijd al gevestigd. Het duurde overigens nog wel tot 1958 voordat alle bewoners op elektriciteit en water waren aangesloten. Een eigen rioleringsstelsel voor de Meije kwam er pas in het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Tot die tijd kwam veel van het vervuilde water in het riviertje terecht.

De weerbaarheid van de bewoners langs de Meije is er altijd al geweest; en is nog steeds een kenmerkende eigenschap. De actiebereidheid is groot om de provincie te dwarsbomen in haar plannen om de graslanden tussen het riviertje en de Nieuwkoopse Plassen te veranderen in een groot moerasgebied. Onder het motto ‘Stop de kolder, geen moeras in onze polder’, wordt krachtig gepleit voor het behoud van de boer en zijn koeien.

Auteur Loek Hekses
©2016 Niets van deze tekst mag geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder toestemming van de auteur.