Terug naar het overzicht
Door: www.groenehartfotografie.nl 20 december 2018

Thema's


Plaatsen

Van melkvee- naar natuurboer

Vogelkundige ontwikkelingen polder Oukoop-Negenviertel
Tot aan de zeventiger jaren van de vorige eeuw was polder Oukoop een zeer goed weidevogelgebied net als de polder Langeweide die aan de oostkant van de Enkele Wiericke ligt. Vooral eendachtigen als zomertaling en slobeend waren vrij algemene broedvogel, zo ook veldleeuwerik en graspieper. Grutto's broedden er nog in kolonievorm van vele tientallen paren. De kievit en tureluur waren toen echter minder algemeen dan nu het geval is. De weidevogeltrend in Oukoop is samengaand met de landelijke weidevogelontwikkelingen niet positief geweest. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Er broeden nog steeds flinke aantallen weidevogels in de polder m.u.v. het deel noordelijk van het fietspad. Wel concentreren de weidevogels zich min of meer in drie deelgebiedjes.

Natuurboerderij de Goeij
Melkveehouders Ardy en Ivanka de Goeij bouwden een vrijloopstal voor 200 koeien voor hun natuurboerderij in polder Oukoop in Reeuwijk. Het bedrijf ligt midden in een Natura 2000-gebied. 'We hebben van ons melkveehouderijbedrijf een natuurboerderij gemaakt, om veeteelt en natuurbeheer te combineren', zegt Ardy de Goeij. 'Daar hoort ruige mest voor weidevogelbeheer bij.' De Provincie Zuid-Holland alsmede Staatsbosbeheer zien de natuurboerderij als de ideale oplossing voor natuurbestendige landbouw in het gebied.

www.groenehartfotografie.nl/gebieden/reeuwijk/oukoop/oukoop-weidevogels