1. Stichting Struinen & Vorsen

De stichting komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de verenigingen agrarisch natuur- en landschapsbeheer “Weide en Waterpracht” en “Lange Ruige Weide” en het agro recreatieve project “Rondom Oudewater”.

Doel van de stichting:

“Het op een duurzame manier promoten van het agrarische cultuurlandschap van het Groene Hart door het aanbieden van belevingsactiviteiten met recreatieve, culturele en landschappelijke waarden. Streekproducten en kunst horen hier ook bij.

Deelnemers van Struinen en Vorsen

Struinen en Vorsen is een netwerkorganisatie waarbij meer dan 120 ondernemers zijn aangesloten uit de recreatieve, culturele en agrarische sector. Samen zetten zij zich in om het Groene Hart op een duurzame manier te promoten. Alle deelnemers zijn met hun eigen mini-website op deze website te vinden.

Wil je deelnemer worden van Struinen en Vorsen vul dan het deelnameformulier in en stuur dit naar onze secretaris Gerda Vendrig, secretaris@struinenenvorsen.nl, 06-10939773.

Heb je vragen over de website, neem dan contact op met Nel Steenbergen via de email, webmaster@struinenenvorsen.nl.

De mensen achter Struinen en Vorsen

Bestuur:

( Voor meer informatie over het bestuur klik hier)

Routeteam

Webmaster

Ambassadeurs (voorheen promotieteamleden)

Projectbureau Streekadvies ’t Laage Land, Anita van Staveren, info@streekadvies.nl, 06 4644 2040

2. Projecten

Vragen over projecten Anita van Staveren, info@streekadvies.nl, 06-46442040.

3. Samenwerkingspartners, sponsoren en subsidiegevers

Nieuw!
Onze samenwerking met Groene Hart Logies met als doel het Groene Hart op de kaart te zetten!