Terug naar het overzicht
Door: Historische Kring Nieuwpoort 19 februari 2018

Thema's


Plaatsen

De Onbereikbare Sluis

Boogbrug met uitzicht op de onderdoorgang van de haven onder het stadhuis.

De boogbrug tegenover de kerk dateert uit het jaar 1865. In de boogbrug bevindt zich een sluitsteen met het jaartal 1865. Deze brug is een Rijksmonument.

De waag dateert uit 1698. De waag werd tot ver in de 19e eeuw gebruikt als waaggebouw. Met schouwen werden vanuit de binnenwaard de goederen naar Nieuwpoort gevaren, waar de goederen onder de luifel voor de waag werden gelost. Dit was voornamelijk hennep. Het werd er gewogen, verhandeld en verscheept naar de afnemers elders in Holland.

In de 17e eeuw en half 18e eeuw was hennep een enorme bron van inkomsten. Nieuwpoort kreeg er welvaart door.

In 1696 werd een inlaatsluis gebouwd ten behoeve van inundaties. Om de sluis onbereikbaar te maken voor onwillige boeren, die hun land onder water zagen verdwijnen, werd een jaar later in 1697 het stadhuis over de sluis heen gebouwd. Met onder andere de opbrengsten van de waag kon men de lening voor de bouw van het stadhuis aflossen.

De gracht diende in de eerste instantie voor verkeer te water. Aanvankelijk was dit niet meer dan een vergraven sloot met grastaluds. In de jaren vijftig werden de grastaluds vervangen door stenen walkanten.

Inundatie = het opzettelijk onder water zetten van een gebied
Schouw = platboden vissersschip
Hennep = grondstof voor o.a. touw en kleding