Terug naar het overzicht
Door: Verteller uit het Groene Hart 26 november 2018

Allerlei bezoekers en liefhebbers van het Groene Hart hebben zo hun verhalen over de streek.

Thema's


Plaatsen

De Horde

Een oude rivierarm ten oosten van Jaarsveld staat bekend onder de naam “De Horde”.

Het woord “horde’ heeft verschillende betekenissen, maar voor een dijkwerker is het een staand vlechtwerk van staken en rijshout. Met dergelijke constructies probeerde men de stroming van de rivier in een andere richting te dwingen of landafslag te voorkomen. Vermoedelijk is er bij deze oude stroomgeul ooit gebruik gemaakt van deze techniek, waaraan het gebied nu dus zijn naam dankt. In 1953 werd deze rivierstrang gedempt met bagger uit de Lek, maar bij de dijkverzwaring van 1992 is de specie weer gebruikt en is het oude rivierlandschap in ere hersteld; een echte win-winsituatie met een fraai natuurgebied en ruimte voor de rivier als resultaat.

Voor een vogelaar/natuurliefhebber betekent “De Horde” een ideale trektelpost. Wanneer kraaiende hanen op het platteland het krieken van de dag aankondigen, springen een handvol fanatieke vogelspotters in het holst van de nacht uit hún nest om zich bij zonsopgang te melden bij “De Horde” vanwege het weidse uitzicht. Een groot deel van het jaar wordt daar ’s morgens alles wat veren heeft en langsvliegt geteld, dag in dag uit. Op den duur ontstaan statistieken, die inzicht verschaffen over het wel en wee van alle vogels.

De kenners herkennen elk piepje, elk vliegbeeld van de honderden soorten. Tot nu toe staat de teller op 213 verschillende soorten, die hier langskwamen.

Elke dag kunt u hun waarnemingen volgen via www.trektellen.nl

Bron: routeboekje Tureluren en Flierefluiten in het Groene Hart, auteur Pim Steenbergen, tekeningen Hans Ringers. Uitgever: stichting Struinen en Vorsen.
©2015 Niets van deze tekst mag geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder toestemming van de uitgever en auteur.