De Kromme IJssel

Auteur voetstappen.nl
door voetstappen.nl
26 maart 2020

De Kromme IJssel

De Kromme IJssel is een kort riviertje in de Nederlandse provincie Utrecht. Het heeft een totale lengte van 2,75 km en valt binnen het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De Kromme IJssel begint in Nieuwegein en is een afsplitsing van de Hollandse IJssel, waar deze een scherpe bocht naar het noorden neemt bij de Doorslag. Het eerste stuk stroomt langs het IJsselbos, daarna gaat het onder de A2 door en loopt met een boog om het gebied Het Klaphek heen, alvorens het riviertje verder stroomt als de Enge IJssel.

De Kromme IJssel was vroeger een onderdeel van de Hollandse IJssel, toen deze nog bij Het Klaphek met de Lek was verbonden.

De rivier de Lek zorgde in het ontgonnen Hollandse en Stichtse veengebied voor veel wateroverlast van overtollig Lekwater. Floris V, graaf van Holland, wist de Utrechtse bisschop te overtuigen dat afdamming noodzakelijk was. De IJsseldam (3) uit 1285 is nog te herkennen aan de scherpe bochten in de opgehoogde Lekdijk. De route gaat even later de dijk weer af. Onder aan de dijk, nog voor de kaasmakerij ‘t Klaphek, staan twee palen: een 19e-eeuwse hardstenen paal die de grens markeert tussen de hoogheemraadschappen Lekdijk Bovendams en Lekdijk Benedendams, en een obeliskvormige paal die herinnert aan de gesloopte sluis voor de afwatering van de Enge IJssel.

Bron: Wikipedia/Kromme IJssel