De oudste cope

Auteur deutrechtsevenen.nl
door deutrechtsevenen.nl
26 maart 2020

Oorspronkelijk was dit gebied een veenmoeras. In 1050 is het moeras in lange rechthoekige stukken of ‘copen’ opgedeeld, wat nieuwe landbouwgrond opleverde. Dit staat te boek als een van de oudste ‘cope’-ontginningen. Zo komt de polder aan haar naam ‘Oudste cope’. Oukoop dus. In de polder zijn meerdere melkveehouders actief. Vaak niet alleen met hun koeien, maar ook met natuurbeheer en agrotoerisme om winstgevend te blijven.

Polder Oukoop ligt tussen het meanderende riviertje de Aa en de Demmerikse Kade, ruim 2 meter onder NAP. De Aa vormde de basis van de ontginning. Als achtergrens fungeerde de Demmerikse Kade. Tussen 1915 en 1950 liep door polder Oukoop de Haarlemmermeerspoorlijn. Deze verbond Haarlem met Nieuwersluis. Over het oude spoortracé loopt nu een mooi wandelpad. Wandelaars kunnen naar wens in het gebied blijven slapen. Menig melkveehouder biedt overnachtingsmogelijkheden aan. Ook weidevogels mogen in polder Oukoop ‘logeren’.

Elk voorjaar komen kieviten en andere weidevogels in de polder broeden. De boer maait dan om de nesten heen en laat bepaalde grasstroken ongemoeid. In het hoge gras vinden de weidevogelkuikens voedsel en kunnen ze schuilen. Voor het maaien en bemesten van de hier kwetsbare veengrond worden geen zware machines gebruikt. Zo wordt er geen mest met een giertank het land opgereden, maar met een slang van elders aangevoerd. Een tractor met een lichte machine volstaat dan om de mest tussen het gras te verdelen.