Post bij de Groene Jonker

Auteur St. Oude Hollandse Waterlinie
door St. Oude Hollandse Waterlinie
19 februari 2019

De post aan de Groene Jonker had als doel de opmars van vijandige troepen over een voormalige verbindingsweg van Mijdrecht naar Zevenhoven te beletten. Deze verbindingsweg (acces) is op historische kaarten bekend als ‘het Pad’ of ‘het pad van Mijdrecht’ en liep dwars door het onder water gelopen gebied. De locatie van de post bij de Groene Jonker was strategisch gekozen: daar waar het pad de Kromme Mijdrecht kruiste.

Eind september 1672 werd de post bezet door een compagnie infanterie. Op de Kromme Mijdrecht patrouilleerden bovendien vijf vrachtschuiten (uitleggers) die door de stad waren gestuurd. Ze waren elk bewapend met drie donderbussen en diertien snaphanen (vuurwapens) en bemand door zestien man. Een van de vrachtschuiten was gestationeerd bij het ‘Pannenhuys bij de Groene Jonger in de Cromme-Mijdrecht’.

Van november 1672 tot in het voorjaar van 1673 werd de post bij de Groene Jonker verbeterd. In de loop der eeuwen verschoof de gehele Hollandse Waterlinie steeds meer oostwaarts. De post bij de Groene Jonker is mogelijk als nel na het Rampjaar geslecht. De locatie van de post is nog herkenbaar in het landschap. Hier maakt de Kade een boh om een perceel waarop de post een was geworpen.

Ter hoogte van de post bij de Groene Jonker werd eind 18e eeuw een molengang aangelegd. Deze molengang werd ‘Jonker’ of “Groene Jonker’ genoemd en bestond uit een ondermolen en een bovenmolen. Van de voormalige molengang is alleen nog de stop van de bovenmolen aanwezig (tegenwoordig Hogedijk 26 in Zevenhoven).

Bron: Stichting Oude Hollandse Waterlinie