Ontdek onze routes:

Wetland Route

Kaart
9,40 km

Ga snel binnen deze pagina naar:

Kaart

 • Startpunt: De Rokende Turf, ’s-Gravenbroekseweg 154, Reeuwijk
 • Lengte: 9,40 km
 • Duur: (3 uur)

Wetland Route

Het vervenersdorpje Sluipwijk ligt te midden van de Reeuwijkse wetlands. Watersnip Wetland-informatiecentrum ontwikkelde deze gps-route, die een goed beeld geeft van hoe het wetlandlandschap rond Reeuwijk door de eeuwen heen verandert. Centraal staat  daarbij de invloed die de bewoners, vooral beroepsmatig, op dit proces hebben. De route kan overigens ook gefietst worden.

Downloaden, delen en printen

code file_download print picture_as_pdf

Aanvullende info:
Struinpunt in de buurt van de route: Loopfiets Groene Hart

Je kunt op 2 manieren deze wandelroute op jouw smartphone gebruiken:

 1. Scan met je smartphone deze QR code (als je geen QR code scanner hebt kun je deze downloaden in de appstore). Zet je GPS aan en je kunt op pad!
 2. Ga op je smartphone naar www.struinenenvorsen.nl > routes > Wandelen > GPS - en knooppuntenroutes > Wetland Route. Zet je GPS aan en je kunt op pad!

 • Onderweg geeft de gps aan waar je in de route bent. De gps kan ook even uitgezet worden om batterijen te sparen.
 • Met deze knop ga je weer terug naar de route.
 • Struinpunt, een deelnemer van Struinen en Vorsen. Daar is altijd iets te beleven!
 • Vorspunt, een streekverhaal.
 • Wandelknooppunt
 • Fietsknooppunt
Struinen = rondlopen, om te zien of je er iets kunt vinden
Vorsen = onderzoek doen, nasporen
.

Wat de overige icoontjes betekenen staat in de legenda.

Routebeschrijving

Wetland wandeling - 9,4 km - 3 uur - 100 % verhard

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, streekverhaal
F = fietsknooppunt
W = wandelknooppunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting

Start- en eindpunt: De Rokende Turf, ’s Gravenbroekseweg 154, 2811 GK Reeuwijk; hier is parkeergelegenheid, je kunt natuurlijk overal in de route starten.

 1. S Watersnip V Baggermannen
 2. Ga RA op de ’s Gravenbroekseweg.
 3. Aan het eind LA Zoetendijk.; op de hoek met de Hortemansdijk: 
 4. W 87  -  V Waterbeheerders en watermanagers; weg vervolgen over Zoetendijk
 5. Aan de rechterzijde plas Klein Vogelenzang; halverwege:
 6. V Wit huisje.
 7. W 26  -  RA Bosmankade, V Gemaal Bosmankade.
 8. W 76  -  LA Lecksdijk, bij lantaarnpaal 4127: V Dijkdoorbraak Lecksdijk
 9. V Vogelkijkhut Lecksdijk  bij lantaarnpaal 4151
 10. Ga verder op Lecksdijk (in het seizoen is aan de weg heerlijk fruit/ sap te koop).
 11. Hoek Lecksdijk – ’s-Gravekoopsedijk, W 37, ga RD.
 12. V Start je kompas!
 13. Locatie: Lecksdijk, net voorbij haakse bocht naar westen.
 14. Blik rondom: A12, paviljoen waar je over een half uur koffie kunt drinken, plas Broekvelden-Vettenbroek, Kerk van Sluipwijk en richting Fort. Kijkrichting aangeven met uren.
 15. Loop verder tot het bankje voor V De Veenweidepolder.
 16. Een stukje verder, nog steeds aan de noordzijde van de surfplas: V Geriefhout.
 17. T-kruising met fietspad naar Bodegraven (weg vervolgen).
 18. Fietspaddenstoel bij Reeuwijkse Hout, einde pad noordkant Surfplas.
 19. W 81  -  V Wetlandplanten.
 20. S Restaurant ’t Reeuwijkse Hout.
 21. Route langs Surfplas vervolgen in zuidelijke richting.
 22. Hier kom je langs V Duikers.
 23. W 68  Volg voetpad De Steupel, ligt tussen de  plassen De Sloene en de Surfplas.
 24. Locatie: zuidoostpunt Sloene: : V Knotbomen en vissen.
 25. Voetpad De Steupel wordt Kooidijk of parallel lopend Zoetendijk.
 26. Locatie: Zoetendijk V Baggermannen spaarden legakkers.
 27. W  26  - Kruising Zoetendijk /Bosmankade, RD over Zoetendijk); hier was je eerder!
 28. W 87  -  Kruising Zoetendijk / Hortemansdijk RD.
 29. Kruising Zoetendijk / ’s Gravenbroekseweg RA.
 30. Eindpunt bij gebouw De Rokende Turf.

Dit product is mede ontwikkeld door Watersnip Natuuractiviteiten, www.watersnip.info.

Update 20 april 2020, routeteam Struinen en Vorsen

Plaats deze route op uw eigen website

Klik hier voor de embedcode

Kopiëer onderstaande code

Voorbeeld