Terug naar het overzicht
Door: Historische Kring Nieuwpoort 19 februari 2018

Thema's


Plaatsen

De twee Monniken

Beer met twee monniken

Pas aan het eind van de zeventiende eeuw werd Nieuwpoort door de komst van de Oude Hollandse Waterlinie een vestingstad met stadsmuren, bastions en een gracht.

De oostelijke zijde van de vesting Nieuwpoort werd afgesloten door een zogenaamde beer, een gemetselde dam in de vestinggracht, met twee monniken. De van boven schuin toelopende muur (ezelsbrug) diende als waterkering en vormde een verbinding tussen de rivierdijk en de vesting. Door de scherpe rand, konden aanvallers niet over de muur naar Nieuwpoort lopen. De monniken of poppen hadden tot doel de vijand te beletten via de beer de vesting te bereiken.

Dit nostalgisch overblijfsel van een verdedigingsmiddel voor de vesting is een rijksmonument.

Beer = gemetselde dam in een vestinggracht.