Terug naar het overzicht
Door: Historische Kring Nieuwpoort 19 februari 2018

Thema's


Plaatsen

Het Stadhuis

Het (niet meer als zodanig in gebruik zijnde) stadhuis op de dam van Nieuwpoort dateert uit 1697 en is het ontwerp van architect van der Willigh.

Van der Willigh was opzichter van de werken aan de fortificaties van Holland en Westfriesland. Het stadhuis werd gebouwd in plaats van een ouder stadhuis dat lag aan de noordzijde van de Dam. De zandstenen leeuwen die daarvan afkomstig waren staan nu in de hal van het stadhuis opgesteld.

Onder het stadhuis, dat op een overkluizing van de haven is gebouwd, was een jaar daarvoor, in 1696 een inlaatsluis gebouwd ten behoeve van inundaties in geval van een vijandelijke aanval. Tussen november 1949 en 1950 werd het stadhuis gerestaureerd. Aan de gevel hangen de wapens van de Staten van Holland en van de stad Nieuwpoort. Het voormalig raadhuis is een Rijksmonument.

Fortificaties = verzamelnaam voor permanente verdedigingswerken
Overkluizen = in dit geval een brug in de vorm van een gebouw als overwelving van een waterloop
Inundaties = het opzettelijk onder water zetten van een gebied