Terug naar het overzicht
Door: Pim Steenbergen 27 november 2018

In het 'Struinen-en Vorsengebied', midden in het Groene Hart zijn veel opmerkelijke zaken te vinden en waarnemingen te doen. Pim Steenbergen, documentalist van de stichting Struinen en Vorsen struint bijna dagelijks het gebied af. Opmerkelijke zaken worden door hem verhaald in woord en beeld en verder uitgediept.

Thema's


Plaatsen

Kasteel Veldestein

Achter het huidige Huis te Jaarveld is aan de S.L. van Alterenlaan een vierkant dubbel omgracht terrein zichtbaar. Met tuinen omgeven ligt daar het restant van kasteel Veldestein. Het 14e eeuwse kasteel is diverse malen geplunderd en weer opgebouwd tijdens de Hollands-Utrechtse oorlogen. De laatste aanval van de Franse troepen in 1672, toen het in brand werd gestoken, is het kasteel niet meer te boven gekomen. In 1683 is het verkocht als ruïne.

De omschrijving destijds luidde: “De vermaerd hoge en vrije heerlyckheyt van Jaersvelt, bestaende uit vervallen sloth, leggende in sijne dubbelde grachten, den duiventoorn, thuymanshuys, met recht van jacht, visschery en swaenendrift”.

Het huidige Huis te Jaarsveld, toch ook uit 1760, staat dus los van het voormalige kasteel. Toch heeft ook dit, met koetshuis, paardenstal en toegangshek een vorstelijke uitstraling. Het linker gedeelte is het voormalige tuinhuis met boven de deuren het wapen van Jaarsveld. Ook dit complex is een schitterend voorbeeld van de 17e eeuwse rage, om oude ridderhofsteden (zoals hier Veldestein) opnieuw op te bouwen en daarmee, de bijbehorende titels, rechten en status te verwerven.

Bron: routeboekje Tureluren en Flierefluiten in het Groene Hart, auteur Pim Steenbergen, tekeningen Hans Ringers. Uitgever: stichting Struinen en Vorsen.
©2015 Niets van deze tekst mag geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder toestemming van de uitgever en auteur.