De Wilnisse Zuwe

Auteur deutrechtsevenen.nl
door deutrechtsevenen.nl
26 maart 2020

De Wilnisse Zuwe is een oud pad dat dwars door het oorspronkelijkeveenmoeras liep. In de Middeleeuwen is het moeras geschikt gemaaktvoor het telen van voedsel. De ontginning verliep cirkelvormig, omdat hierdestijds een reusachtig rond veenkussen lag. Op een vaste afstand van deontginningsbasis zijn dorpen als Vinkeveen en Wilnis gebouwd. ‘Wilnis’ iswaarschijnlijk afgeleid van de moerassige wildernis. De huidige poldersworden gebruikt door melkveehouders en zijn ook geliefd bij weidevogels.

Westelijk van de Wilnisse Zuwe ligt een van de diepste polders van Nederland:polder Veldzijde. Ze ligt 6,5 meter onder NAP, omdat hier vroeger turf voor brandstofis afgegraven. In de polder zijn nu moderne melkveebedrijven actief. Polder Veldzijdeis verder bijzonder rijk aan weidevogels. Boeren beschermen hun nesten doorbijvoorbeeld nestbeschermers te plaatsen. Zo vertrappen de koeien de eieren niet.Door bepaalde grasstroken pas later in het seizoen te maaien, kunnen de weidevogelsmakkelijker schuilen en voedsel vinden.

Het land oostelijk van de Wilnisse Zuwe is nooit afgegraven voor turf. Deze Bovenlanden liggen dan ook beduidend hoger en tonen nog mooi demiddeleeuwse ontginningsstructuur. De koeien in het gebied kunnen rekenenop moderne stallen. Bij een bepaalde temperatuur, wind en vochtigheid gaanmobiele stalwanden automatisch open en dicht. Dit schept een ideaal stalklimaat.Melkrobots melken de dieren en meten tegelijkertijd gegevens over bijvoorbeeldhun gezondheid.