Boezemmolen No. 6

Auteur Wikipedia
door Wikipedia
15 november 2018

Boezemmolen No. 6 is een windmolen in Haastrecht, heeft een vlucht van meer dan 30 meter en is daarmee de molen met de grootste vlucht van Nederlland

De molen is de zesde in een serie van in totaal zeven boezemmolens die de boezem van het westelijk deel van de Lopiker- en het oostelijk deel van de Krimpenerwaard bemaalden. Het water werd door deze molens van de Vlist naar de Hooge Boezem uitgeslagen. De boezemmolens, oorspronkelijk alle wipmolens, zijn in de loop der jaren vanaf 1486 gebouwd.

De molen is de derde molen op deze plaats en verving een afgebrande houten achtkante molen uit 1739. In 1914 werd de windbemaling beëindigd en werden de wipmolens gesloopt. De bewoonde Boezemmolen nr. 6 werd onttakeld.                                                     

Boezemmolen No. 6 is eigendom van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en sinds 2005 waren er plannen tot herbouw van deze molen, waarmee uiteindelijk in 2010 is begonnen. In oktober 2010 is een nieuwe kap op de molen geplaatst en op 14 mei 2011, Nationale Molendag, is de molen officieel in gebruik gesteld.

Hoewel de koningsspil is aangebracht, draait deze nog niet. Het scheprad ontbreekt nog. Men hoopt binnen enkele jaren Boezemmolen No. 6 weer maalvaardig te maken. Hij zal dan een deel van de oorspronkelijke polder gaan bemalen.                                                                                       
U kunt de molen bijna iedere zaterdag bezoeken. Als de molen open is, dan is de blauwe wimpel gehesen. Binnen vertellen demolenaars u graag over dit machtige werktuig en de rijke historie.

(bron Wikipedia)