Landschap lezen in de Lopikerwaard

Auteur Jan Kromwijk, Cabauw
door Jan Kromwijk, Cabauw
11 april 2023

De ecologische verbindingszones in de Lopikerwaard zijn de oost-west gerichte bestaande visueel-ruimtelijke houtkades. Deze in eerste ontginning aangelegde kaden zijn voor de Lopikerwaard zeer kenmerkend.
Tijdens de ruilverkaveling zijn er voor de land- en waterhuishouding noord-zuid stroken aangelegd. Voorbeelden hiervan zijn langs de Damweg van Polsbroek naar Cabauw en een strook van Cabauw naar Willige Langerak.
Hier ligt het Cabauws wandelpad langs.Deze ecologische strook met plasbermpje is t.b.v. moerasdieren zoals kikkers. ringslangen en andere dieren. Deze dieren kunnen zo van noord naar zuid en omgekeerd.
De planten die hierin staan houden van natte voeten: lisdodde, riet en dotters.