Palen op de dijk

Auteur Pim Steenbergen
door Pim Steenbergen
12 november 2018

Lopend over de Prinsendijk, passeert de wandelaar met enige regelmaat hardstenen palen met een letter- en cijferaanduiding. Het verhaal gaat, dat de dijk zo in trajecten werd verdeeld, waarbij militairen elk een stuk ter verdediging voor hun rekening kregen. In werkelijkheid gaat het hier om hoefslagpalen.
Na de ophoging van de Wierickekade tot Prinsendijk in 1672 werden de aanwonenden onderhoudsplichtig, een traject per hoeve. Deze zogenaamde hoeveslag (hoefslag) werd afgebakend met hoefslagpalen.
Op veel paden en dijken werd deze hoefslag toegepast.
De IJsseldijk te Haastrecht bijvoorbeeld (9 kilometer lang) telde in 1813 wel 161 hoefslagen waarvan de kleinste 8 voet  (2.5 meter) en de grootste 94 roeden (354 meter) lang.

Bron: routeboekje Tureluren en Flierefluiten in het Groene Hart, auteur Pim Steenbergen, tekeningen Hans Ringers. Uitgever: stichting Struinen en Vorsen.
©2015 Niets van deze tekst mag geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder toestemming van de uitgever en auteur.