Gemaal Abraham Kroes

Auteur Wikipedia
door Wikipedia
2 augustus 2023

Het gemaal Abraham Kroes is gelegen aan de Schielands Hoge Zeedijk-West aan de Hollandsche IJssel bij Moordrecht. Het bouwwerk is gerealiseerd in de periode 1968-1971 naar ontwerp van J.v.d. Boogaard en J. de Haan en vernoemd naar Abraham Kroes (van 1932-1944 heemraad, en tot 1967 dijkgraaf van de Zuidplaspolder). Het gemaal is eigendom van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.[1]

Het gemaal bemaalt de boezem van de Polder Prins Alexander en de Zuidplaspolder en daarnaast een deel van de laatstgenoemde polder rechtstreeks. Het opgepompte water wordt geloosd op de Hollandsche IJssel. De vier persleidingen, die het water naar de rivier voeren, zijn geïntegreerd in een ca. 80 m. lange betonnen aanloopbrug, welke het gemaal verbindt met de weg op de dijk. In de nabijheid, zij het niet als zodanig tot het ensemble behorend, bevindt zich nog het oorspronkelijke boezemgemaal Van Gennep uit 1876, thans in gebruik als woonhuis.

Het gemaal Abraham Kroes is voor de bemalingsgeschiedenis van Nederland van groot belang als voorbeeld van de zeldzame situatie waarbij polder-en boezembemaling in één complex zijn verenigd. De toepassing van gecombineerde diesel-en elektrische aandrijving is een voor de tijd van de stichting geëigende keuze. De nabijheid van de sluis en de ongeschonden omgeving dragen bij aan de waardestelling.

Meer informatie vind je hier en op de website van de Nederlandse Gemalen.