Jaloers op de welvaart

Auteur Latijnse tekst, aangebracht op de in 1673 gebouwde Kruispoort
door Latijnse tekst, aangebracht op de in 1673 gebouwde Kruispoort
12 november 2018

Latijnse tekst, aangebracht op de in 1673 gebouwde Kruispoort benoorden de Koestraat in Schoonhoven.

Prosperitati Reipublicae nostrae

Invidis Galliae, Angliaeque Regibus

Cum Coloniae ac Monasterii Episcopis

Aliisque Principibus unitis,

Pulsantibus repetino Bello Provinciae

Hujus Limites, urbs haec novis &

Ampliribus Maenibus Fossisque Munita:

                 Curantibus

D. D. ADRIANO a BOSVELT, & HERMANNO

van der MEER, Domino de HOGEVEEN,

DD. ordinum Hollandiae, Westfrisiaeque deputatis.

                 Anno MDCLXXIII

 

Vertaling:

Omdat de koningen van Frankrijk en Engeland,

jaloers op de welvaart van onze Republiek,

samen met de bisschoppen van Keulen en Münster

en andere vorsten verenigd

in een plotselinge oorlog

de grenzen van dit gewest hebben aangevallen

daarom is deze stad met nieuwe 

en groter wallen en grachten versterkt.

Onder het toezicht van de heren

Adriaan van Bosvelt en Herman van der Meer,

heer van Hoogeveen, gedeputeerden van de

Staten van Holland en Westfriesland.

In het jaar 1673

(de Kruispoort is in de zestiger jaren van de 19e eeuw helaas afgebroken)