Land wordt water

Auteur marnemoende.nl
door marnemoende.nl
26 maart 2020

Land wordt water

Marnemoende kent een wel heel bijzondere ontstaansgeschiedenis. Vanuit een boerenbedrijf ontwikkelt tot een toeristische trekpleister. Onderscheiden door vele nominaties, prijzen en bekroond met een koninklijk bezoek. Welkom bij Jan-Erik, Mieke en Jan

13 oktober 2006 opende Marnemoende officieel haar poort voor watersporters en watergenieters. In de uiterwaarden van de Hollandse IJssel is een prachtige recreatieplaats gecreëerd met een jachthaven als middelpunt. Alsof het nooit anders is geweest.

Het tegendeel is waar. Generaties lang was hier een agrarisch bedrijf gevestigd. Waar nu water is graasden decennialang de koeien, waar de bootloodsen staan waren vele varkens gehuisvest. De veestapel heeft plaats gemaakt voor recreanten.

De agrariërs van toen veranderden mee met de nieuwe uitdagingen van het gebied, zij zijn nu uw gastheer/vrouw

De naam Marnemoende is afgeleid uit de historie. Ten tijde van de Romeinen was er een riviertje tussen De Meern/Leidse Rijn en de Hollandse IJssel. Waar nu Marnemoende is gesitueerd was vroeger de monding van de Marne vanuit de Hollandse IJssel.
Meer info vind je op onze website.