Wilhemina van Pruisen

Auteur Onbekend
door Onbekend
26 november 2018

Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), de sterke vrouw achter Willem V

Op 28 juni 1787 ging Wilhelmina van Pruisen met een klein gevolg op weg van Nijmegen naar Den Haag met het doel daar een tegenomwenteling te bewerken ten gunste van haar gemaal Prins Willem V.  De spanningen tussen patriotten en prinsgezinden waren zo hoog opgelopen dat de Republiek der Verenigde Nederlanden op de rand van een burgeroorlog stond. Stadhouder Willem V was in Nijmegen maar ondernam niets. Zijn daadkrachtige vrouw Wilhelmina van Pruisen nam echter het heft in handen en vertrok in het geheim naar Den Haag om orde op zaken te stellen. Maar vlak bij de Goejanverwellesluis werd ze gearresteerd door de patriotten en in een boerenhofstede onder bewaking gesteld.
Dit incident vormde de directe aanleiding voor de inval van de Pruisen in de Republiek. Frederik Willem II van Pruisen schoot zijn zuster Wilhelmina te hulp en eiste genoegdoening (satisfactie) van het gewest Holland. Nadat een groot leger van 20.000, of 26.000 goedgetrainde Pruisische soldaten onder leiding van de hertog van Brunswijk de rust herstelde in de rebellerende steden, keerde het stadhouderlijk paar naar 's-Gravenhage terug.

‘God geve dat we elkaar in het voorjaar weerzien. Ik hoop nooit te vergeten wat je allemaal voor me hebt gedaan,’ schreef de vroegere stadhouder Willem V in 1801 aan zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen toen ze tijdelijk gescheiden leefden. In hun lange huwelijk hadden ze vaak tegenover elkaar gestaan, maar als het erop aankwam, had Wilhelmina zich altijd ingezet voor Willems belangen. Ze had hem nooit aan de kant geschoven, hoewel haar vertrouwelingen daarop wel hadden gezinspeeld. (bron:Wikipedia en Nationaal Archief/internet en Mirjam Janssen)

Foto Wikipedia