Kenniscentrum voor bodemdaling en funderingen

Auteur Goudse Post
door Goudse Post
30 maart 2024

Arti Legi wordt de nieuwe locatie van het nationale Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Dat is goed nieuws voor Gouda. Bodemdaling en funderingsproblemen zijn in Gouda immers aan de orde van de dag. Met het Kenniscentrum is deze broodnodige kennis dichtbij huis; daar plukken de inwoners en ondernemers van Gouda straks de vruchten van. Het kenniscentrum sluit ook aan op de ambitie van de gemeente en de regio Midden-Holland om het onderwijs en bedrijfsleven beter met elkaar te verbinden door middel van Campus Gouda. Het Living Lab Bodem & Technologie van Campus Gouda zet in op innovaties en proeftuinen rondom bodem en technologie. Campus Gouda gaat hbo-onderwijsactiviteiten organiseren in het Arti Legi gebouw.

Arti Legi.web

De realisatie van het nieuwe Kenniscentrum is urgent. De bodem daalt in Nederland harder dan de zeespiegel stijgt. Dat veroorzaakt in toenemende mate problemen in het landelijk en in het stedelijk gebied. Om deze problemen het hoofd te bieden moet iedereen die er mee te maken krijgt laagdrempelig toegang krijgen tot kennis en tot de beste oplossingen. Dat wordt de rol van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Bodemdaling is niet een lokaal of nationaal maar een mondiaal probleem. Daarom wil Gouda dit landelijk op de kaart zetten. Heel de wereld heeft wat aan onze kennis en innovaties op dit vlak.

*Platform Slappe Bodem, Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, Coalitie Stevige Steden, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, Deltares, TU-Delft, TNO, Universiteit Utrecht, Wageningen University and Research, Campus Gouda, Regiodeal Bodemdaling Groene Hart, www.kbf.nl.

Bron: www.goudsepost.nl/nieuws/algemeen/305311/arti-legi-krijgt-onderwijsfunctie-terug