Wachthuizen, peilschaalhuisjes en dijkmagazijnen

Auteur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
12 april 2018

Als het water in de Lek tot 'Clockeslag'peil gestegen was, werden de leden van het dijkleger door de kerkklokken gealarmeerd. Ze moesten dan opkomen in één van wacht- of waakhuizen langs de dijk. Die waren gemarkeerd met een wacht- of waakhuispaal. Langs de Lekdijk tussen Nieuwegein en Schoonhoven staan nog negen van deze palen, vaak in combinatie met een wachthuis en/of een peilschaalhuisje.

Peilschaalhuisjes werden gebouwd om bij hoogwater het waterpeil in de rivier nauwkeurig te kunnen aflezen, zonder last te hebben van golfslag. In ons gebied zijn nog acht van deze huisjes langs de Lekdijk aanwezig. De huisjes in het westelijk deel van ons gebied zijn voorzien van een dak om te voorkomen dat er afval in wordt gegooid.

Een dijkmagazijn bij Willige Langerak. Een soortgelijk magazijn bevindt zich ook bij 't Klaphek in IJsselstein. Vroeger werden hier schoppen, kruiwagens en (kaars)lantaarns voor reparaties aan de dijk bewaard. De magazijnen worden nu niet meer gebruikt.

Bron: www.hdsr.nl/werk/watererfgoed-nieuw/dijken/

Lees ook het verhaal over Het Dijkleger van Pim Steenbergen. www.struinenenvorsen.nl/streekverhalen/het-dijkleger/

Wil je weten waar alle wachthuizen, peilschaalhuisjes en dijkmagazijnen staan. Download dan de fietsroute door de Utrechtse Waarden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden www.hdsr.nl/werk/recreatie/fietsroutes/ (nrs. 32 tot en met 42).