Op avontuur in de Nieuwkoopse Plassen

Auteur Natuurmonumenten
door Natuurmonumenten
6 juni 2023

De Nieuwkoopse Plassen is een prachtig moerasgebied met een wirwar van grote en kleine plassen, rietlanden, hooilanden, bosjes en sloten. De afwisseling en rust zorgen ervoor dat veel planten en dieren zich hier thuis voelen. Verken het gebied met de kano en maak kennis met bijzondere vogels zoals de zwarte stern en lepelaar! Je maakt kennis met de op een na grootste kolonie purperreigers van Nederland.

In het gebied drijven soms veenbonken, stukken bodem die boven komen drijven. Zie dit als drijvende ijsschotsen, het grootste gedeelte zit onder water. Blijf hier uit de buurt, zodat je niet vast komt te zitten.

In het vroege voorjaar geven de dotterbloemen en koekoeksbloemen de riet- en hooilanden kleur. Iets later zorgen rietorchis en waterlelies voor prachtige plaatjes.

Aan deze met stroken land onderbroken plas De Poelkamp, is nog enigszins te zien hoe het Nieuwkoopse plassengebied is gevormd onder invloed van de vervening. Om turf te winnen zijn brede stroken uitgebaggerd, de petgaten.

Daartussen lagen smalle stroken land waar de bagger te drogen werd gelegd tot turf. Deze legakkers zijn later gedeeltelijk weggeslagen door het water, waardoor het veel grilliger waterland dat je hier ziet, is ontstaan.

Het is nu een van de mooiste stukken van het gebied. Vooral in de zomer als de waterlelies er uitbundig bloeien. Onder water groeit groot nimfkruid, een zeldzame waterplant.

Terwijl aan de ene kant land verdween door de vervening, is aan de andere kant ook weer overal land terug gekomen door de verlanding. Dat is het natuurlijke proces waarbij ondiep water langzaam dichtgroeit met planten. Vaak gaat dat in een vaste opeenvolging. Als eerste vormen waterplanten een slappe, drijvende laag. Vervolgens maken riet en andere planten met taaie wortels de drijvende bodem een stuk steviger. Daarop kan dan weer een elzen- of berkenbos groeien, waardoor het uiteindelijk vaste grond wordt.

Meer weten wat je onderweg tegenkomt, klik hier